Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Rekolekcje KWC w Dębicy

Zajaśniał nam Chrystus Zmartwychwstały!

Wesele Wesel w służbie trzeźwości Narodu

Alkohol a zdrowie człowieka

Lokalne grupy wsparcia